Vision

Foreningens formål er at varetage interesser for mennesker, der grundet deres autisme ikke kan tale egen sag.

Foreningen ønsker at styrke livskvaliteten for denne del af autismespektret og deres pårørende blandt andet ved at:

  • Skabe synlighed og anerkendelse
  • Skabe flere støttemuligheder 
  • Arbejde for mere viden og forskning
  • Arbejde for større tilgængelighed i samfundet
  • Arbejde for at højne sikkerhed og sundhed
  • Arbejde for større faglighed og kvalitet i mødet med professionelle
  • Påvirke lovgivere og embedsværk, når det handler om tiltag og indsatser for denne del af autismespektret


Tilgængelighed skal være for alle

Sikkerhed

Mange ulykker kan forebygges. Sikkerhed skal være for alle.

Sundhed

Alle skal have let adgang til lægen, tandlægen og øvrige dele af vores sundhedssystem

HYGIENE & SELVHJÆLP

Alle har ret til hjælp og støtte så de kan blive mest muligt selvhjulpen

Bliv medlem – støt vores sag

Sidste nyt

Foreningen Svær Autisme deltager på Folkemødet på Bornholm med et event om mennesker med autisme på ”vores” del af autismespektret. Med udgangspunkt i Socialstyrelsens seneste vidensafdækning sætter vi ord på gruppens udfordringer som følge af usynliggørelsen og taler om emner som: Hvordan adskiller gruppen sig fra […]
Høringssvar Socialstyrelsen
Den 28. februar afgav vores forening høringssvar til Social- og Boligstyrelsen om det såkaldt højt specialiserede område. Hvert år kan foreninger i høringsperioden skrive til Socialstyrelsen. Man kan bl.a. skrive om hvilke gode tilbud der findes på området; om hvilke tilbud der mangler; og hvilke gode […]
Svær Autisme - Forening for pårørende
I søndags lancerede vi foreningen og i denne weekend kan vi fremvise vores helt nye logo. En kunstner, der selv er autist, ønsker at støtte vores foreningen og har lavet dette fantastiske logo. Kunstneren der ønsker at være anonym, beskriver logoet således: Symbolet er to figurer, […]

Foreningen Svær Autisme

Foreningen Svær Autisme

+45 53 99 99 59

bestyrelsen@svaerautisme.dk

CVR-nr.: 43769375

Svær Autisme - Forening for pårørende