Vision

Foreningens formål er at varetage interesser for mennesker, der grundet deres autisme ikke kan tale egen sag.

Foreningen ønsker at styrke livskvaliteten for denne del af autismespektret og deres pårørende blandt andet ved at:

  • Skabe synlighed og anerkendelse
  • Skabe flere støttemuligheder 
  • Arbejde for mere viden og forskning
  • Arbejde for større tilgængelighed i samfundet
  • Arbejde for at højne sikkerhed og sundhed
  • Arbejde for større faglighed og kvalitet i mødet med professionelle
  • Påvirke lovgivere og embedsværk, når det handler om tiltag og indsatser for denne del af autismespektret


Download vores folder

Her kan du, ved at klikke på billedet, downloade vores folder med viden om svær autisme og foreningen.


Tilgængelighed skal være for alle

Sikkerhed

Mange ulykker kan forebygges. Sikkerhed skal være for alle.

Sundhed

Alle skal have let adgang til lægen, tandlægen og øvrige dele af vores sundhedssystem

HYGIENE & SELVHJÆLP

Alle har ret til hjælp og støtte så de kan blive mest muligt selvhjulpen

Bliv medlem – støt vores sag

Sidste nyt

Lyt med hjemmefra og hør om LOW AROUSAL – tilgangen som alle taler om på bosteder og institutioner! Deltag i webinar om håndtering af udfordrende adfærd, såsom udadreagerende eller selvskadende adfærd hos personer med svær autisme.  TILMELDING DIG HER Hvornår: Tirsdag d. 21. maj kl. 18.00 […]
Høringssvar om magtanvendelse Foreningen Svær Autisme indsendte i onsdags sit høringssvar til høring om forslag til lov om ændring af lov om social service samt lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v. Ændringer omhandlede alt fra indgreb i selvbestemmelsesretten, indespærring af borgere i eget hjem, forhåndsgodkendelse til at benytte magtanvendelser på ubestemt tid, færre krav til dokumentation af brug af magtanvendelser samt flytning af borgere der ikke selv kan samtykke.
Mor til barn med infantil autisme: Inklusionsagendaen er løbet løbsk – se bare forløbet med min søn Dårlig kommunal økonomi og utilstrækkelig viden om børn med svær autisme leder til svigt af børn som mit.
Vores medlem Lone Boldt Maagaard fokus på besparelser, hovedløs inklusion og af-specialisering. Vi håber vores politikere læser med! Læs debatindlæg i Politiken her.

Foreningen Svær Autisme

Foreningen Svær Autisme

+45 53 99 99 59

bestyrelsen@svaerautisme.dk

CVR-nr.: 43769375

Svær Autisme - Forening for pårørende