Foreningens formål er at varetage interesserne for mennesker, der grundet deres autisme ikke kan tale egen sag.

Foreningen ønsker at styrke livskvaliteten for denne del af autismespektret og deres pårørende blandt andet ved at:

  • Skabe synlighed og anerkendelse
  • Skabe flere støttemuligheder 
  • Arbejde for mere viden og forskning
  • Arbejde for større tilgængelighed i samfundet
  • Arbejde for at højne sikkerhed og sundhed
  • Arbejde for større faglighed og kvalitet i mødet med professionelle
  • Påvirke lovgivere og embedsværk, når det handler om tiltag og indsatser for denne del af autismespektretNathalie Vural, der fortæller om at være mor til 15-årig Nino

Tilgængelighed skal være for alle

Sikkerhed

Mange ulykker kan forebygges. Sikkerhed skal være for alle.

Sundhed

Alle skal have let adgang til lægen, tandlægen og øvrige dele af vores sundhedssystem

HYGIENE & SELVHJÆLP

Alle har ret til hjælp og støtte så de kan blive mest muligt selvhjulpen