Høringssvar Socialstyrelsen

Den 28. februar afgav vores forening høringssvar til Social- og Boligstyrelsen om det såkaldt højt specialiserede område.

Hvert år kan foreninger i høringsperioden skrive til Socialstyrelsen. Man kan bl.a. skrive om hvilke gode tilbud der findes på området; om hvilke tilbud der mangler; og hvilke gode tilbud, som kan være i fare for at lukke.

Bestyrelsen lagde i høringssvaret vægt på, at Socialstyrelsen skal holde kommuner og regioner i ørene, så de husker alle mennesker med autisme med minimalt eller intet sprog. Nogle gange kan den målgruppe drukne. Vi opfordrede også på det kraftigste Socialstyrelsen og andre dele af det ”officielle Danmark” til at huske at angive, hvilken specifik gruppe af mennesker med autisme, som en anbefaling gælder for.

I Danmark har vi en række højt specialiserede tilbud til mennesker med autisme med minimalt/uden sprog og/eller med lav IQ. Men nogle af tilbuddene oplever, at de ikke får visiteret borgere fra kommunerne. Hvis ikke kommuner visiterer, så er tilbud i fare for at lukke. Derfor ønsker vi, at borgere rent faktisk bliver henvist til tilbud, som passer til dem, og hvor de trives. Både for de mennesker, som kan have gavn af tilbuddet nu og her, og for de mennesker, som vil have gavn af tilbuddet i fremtiden.

Vi gjorde også Socialstyrelsen opmærksom på, at der mangler bedre digitale løsninger til forældre og værger for mennesker med autisme i alderen 15-17 år. Hvis en ung ikke selv kan bruge MitID og digital postkasse, så skal mor eller far let have adgang til sundhedsoplysninger og andre digitale løsninger. Uden stor bureaukratisk byrde og måneders ventetid.

Categories:

Tags:

Kommentarer er lukket