Lyt med hjemmefra og hør om LOW AROUSAL – tilgangen som alle taler om på bosteder og institutioner! Deltag i webinar om håndtering af udfordrende adfærd, såsom udadreagerende eller selvskadende adfærd hos personer med svær autisme.  TILMELDING DIG HER Hvornår: Tirsdag d. 21. maj kl. 18.00 – 20.00 Hvor: Online […]
Høringssvar om magtanvendelse Foreningen Svær Autisme indsendte i onsdags sit høringssvar til høring om forslag til lov om ændring af lov om social service samt lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v. Ændringer omhandlede alt fra indgreb i selvbestemmelsesretten, indespærring af borgere i eget hjem, forhåndsgodkendelse til at benytte magtanvendelser på ubestemt tid, færre krav til dokumentation af brug af magtanvendelser samt flytning af borgere der ikke selv kan samtykke.
Mor til barn med infantil autisme: Inklusionsagendaen er løbet løbsk – se bare forløbet med min søn Dårlig kommunal økonomi og utilstrækkelig viden om børn med svær autisme leder til svigt af børn som mit.
Vores medlem Lone Boldt Maagaard fokus på besparelser, hovedløs inklusion og af-specialisering. Vi håber vores politikere læser med! Læs debatindlæg i Politiken her.
Autisme- og Aspergersforeningen inviterede vores forening til at deltage på AUKON med en standplads samt at afholde et foredrag om svær autisme. På standen fik de besøgende mulighed for at mødes med os, stille spørgsmål, og samtale om stort som småt. Foredraget havde titlen: Når ord ikke rækker – Foredrag […]
KRONIK Min søn har infantil autisme. Negligerer man den diagnose, er det ikke til hans bedste
I denne kronik sætte Lone Boldt Maagaard – medlem af foreningen Svær Autisme fokus på hvorfor diagnoser er så vigtige for mennesker med handicap. Læs artiklen her
Kronik i Information sætter fokus på vigtigheden af retvisende diagnoser.
Nathalie Vural, bestyrelsesmedlem i Svær Autisme sætter fokus på udfordringerne ved MitID når man har et barn med svær autisme der er fyldt 15 år. Læs artiklen her
Foreningen Svær Autisme deltager på Folkemødet på Bornholm med et event om mennesker med autisme på ”vores” del af autismespektret. Med udgangspunkt i Socialstyrelsens seneste vidensafdækning sætter vi ord på gruppens udfordringer som følge af usynliggørelsen og taler om emner som: Hvordan adskiller gruppen sig fra andre med autisme? Hvilke […]
Høringssvar Socialstyrelsen
Den 28. februar afgav vores forening høringssvar til Social- og Boligstyrelsen om det såkaldt højt specialiserede område. Hvert år kan foreninger i høringsperioden skrive til Socialstyrelsen. Man kan bl.a. skrive om hvilke gode tilbud der findes på området; om hvilke tilbud der mangler; og hvilke gode tilbud, som kan være […]
Svær Autisme - Forening for pårørende
I søndags lancerede vi foreningen og i denne weekend kan vi fremvise vores helt nye logo. En kunstner, der selv er autist, ønsker at støtte vores foreningen og har lavet dette fantastiske logo. Kunstneren der ønsker at være anonym, beskriver logoet således: Symbolet er to figurer, en understøttende, løftende og […]
Autisme- og Aspergerforeningen
Tusind tak for den varme modtagelse og jeres velvalgte ord “Autisme er en fælles sag og vi ser frem til et frugtbart samarbejde”